Vol669模特逗逗doudou性感红色和服配诱人原色丝袜秀美腿撩人诱惑写真30P逗逗爱蜜社

Vol669模特逗逗doudou性感红色和服配诱人原色丝袜秀美腿撩人诱惑写真30P逗逗爱蜜社

 人身无处非血,无处非气,如地无处非水,而必注于江河,乃有其流动可见,故诊脉必于经隧也。呼出于阳,吸入于阴。

须薄滋味,或美食助其药力,益升浮之气而滋其胃气,慎不可淡食以损药力,而助邪气之降沉也。而滑伯仁则云∶左尺洪大为男,右尺沉实为女。

都作一服,可百丸,五更用百劳水下,取恶物为度,服白粥十日。又有谓小肠为丙火,当从命门之火候于右尺,大肠属庚金,母隐子胎,当从左肾之水候于左尺。

用清油一两,铫内熬令香熟,次下酒煮蜡四两,同化成汁,就铫内乘热拌和前项药末。调理补虚,乃通其义而转用者耳。

大而兼缓,病在下部而缓者宜之。头夜所服,并不下恶物者,次夜加十丸。

恐惧而不解则伤精,精伤则骨痿厥,精时自下。横散入肉络,由肠胃而渗透肌肤、皮毛、爪甲,无不入也。

Leave a Reply