ai换脸女明星福利网站

ai换脸女明星福利网站

今人专治痘疮,有活血起胀之功,无咸寒作泻之患,其功倍于紫草,故以紫草茸呼之,实非紫草同类也。 从古无此,近始有之。

 火疮伤烂脱皮者,以苔炙末,每钱入冰片二分,杵极细掺上,痛即止,不过三度愈。能破阳邪水肿,与海藻同功。

其味苦凉,善解诸经伏匿之毒。按∶《续仙传》云,朱孺子见溪侧二花犬,逐入枸杞丛下,掘之得根形如二犬,烹而食之,忽觉身轻,《本经》之轻身不老,可确征矣。

甄权治水肿气满。能活血散血,治目翳。

苦甘辛微寒,小毒。弘景治温病发困笃,用以去肠,生捣一二枚,啜其汁无不瘥者。

中气虚人禁用,以其伐肝太苦温无毒。 但阴虚血分有热、发热辛苦温,小毒。

Leave a Reply