No5350女神尤妮丝Egg万宁旅拍黑色轻透连衣长裙秀魔鬼身材诱惑写真61P尤妮丝秀人网

No5350女神尤妮丝Egg万宁旅拍黑色轻透连衣长裙秀魔鬼身材诱惑写真61P尤妮丝秀人网

道途中暑昏仆,即扶起,以手巾蘸热汤暖其脐腹,即渐苏醒。 加减防风汤见身痛。

 清利膀胱。身虽不热,唇口必干而焦,不比阴症之口中和而有水者。

调胃承气汤见大便结。根者何?

又有冒寒头痛,遇冷头痛,似阴症头痛,实非阴症寒痛,皆是内有痰饮积热,外遇寒冷搏击而痛也。 妇人头风、血风,暗风倒仆,呕哕涎痰,手足麻痹。

若下之,则腹满小便难,麻黄汤主之。其或呕吐大作而又发热,且先与治疟生熟饮,呕定以小柴胡汤继之。

今以伤寒项强,参以痉病项强,则明项强症亦有阳明里邪主治,而有承气下行法门。如风紧,急速取此虫三五个,剪去尾,肚内黄水自出,涂疮口,再滴些少,入热酒饮之,汗出立效。

Leave a Reply