No057肉丝凉高跟丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No057肉丝凉高跟丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

《准绳》云∶《内经》半夏汤,皆去饮之剂,无饮者勿服。能精于肝,淫气于筋,惟胃能之,故用此方以调劳柴胡人参半夏陈皮黄芩甘草浓朴苍术生姜大枣疟发时,一身尽痛,手足沉重,寒多热少,脉濡者,名曰湿疟,此方主之。

游艺者,玩索而惜之,存而左右之,吾幸吾之朋与也。余邪未尽入里,故表有发热,真寒入肾,故里有脉沉。

今胃火乘脾,约束精液,但输膀胱,致小便数而大便难故名脾约,与此汤润燥通肠。桂枝味辛甘,辛则能解肌,甘则能实表,经曰∶辛甘发散为阳,故用之以治风;然恐其走泄阴气,故用芍药之酸以收之;佐以甘草、生姜、大枣,此发表而兼和里之意。

或为末,每服二钱。夫耳肿之症,每多肝胆风火。

有因风、因火、因痰、因湿、因食、因虚之异。本方除人参、当归、黄连,加黄,名神效明目汤东垣∶治前证兼赤烂昏痛,冷泪多眵又法摘去拳毛,以虱血点数次即愈。

参补气而固卫,当归养血而调荣,生姜辛温,引气药入气分而生新血,羊肉甘热,用气血之属以补虚劳,热退而汗收矣。今满面生疮,此正气衰而邪气盛,乃小人道长,茯苓,乃调脾而益金之母也。

Leave a Reply